2. Työllistyminen koulutuksen ensisijainen tavoite

”Työllistyminen on ensisijainen tavoite kaikessa opiskelupolitiikassa.”

Työllistymistä edistävä opiskelupolitiikka lähtee ajatuksesta, että työn tekeminen on aina kannattavaa – myös opiskeluaikana. Jos opiskelijan ammattiin valmentavat opinnot etenevät suunnitellusti ja aikataulussa, opintoetuuksien leikkaamiseen määriteltyä ansaitsemisen ylärajaa on hyvä korottaa. Kun opiskelija tekee työtä opintojen lomassa, opintojen päätyttyä nuoren työllistyminen on todennäköistä. Opinto-ohjausta tulisi kehittää työllistymisen näkökulmasta.

Ammatillisen koulutuksen uudistus ei voi lähteä ajatuksesta, että kaikki 16-vuotiaat nuoret ovat itseohjautuvia ja selviytyvät ilman aikuisen antamaa lähiopetusta ja ohjausta. Nuori tarvitsee vielä pitkään lähelleen aikuisen, joka kannustaa itseohjautuvuuteen ja opintojen loppuunsaattamiseen. Oikea-aikainen ja yksilöllinen tuki edistää nuoren itsenäistymistä sekä antaa nuorelle tunteen selviytymisestä ja elämänhallinnasta. Nuoren syrjäytymistä ja opintojen keskeyttämistä on järkevää ennaltaehkäistä lisäämällä nuorelle annettavaa lähiopetusta ja opinto-ohjausta kaikissa ammatillisissa oppilaitoksissa.

Erityisentuen tarpeessa oleva aikuistuva nuori on usein motivoitunut työllistymään. Tällainen nuori tarvitsee lähelleen kokoaikaisen henkilökohtaisen tuen ammattiin valmistumisen mahdollistamiseksi. Autetaan nuoria saavuttamaan unelmansa. Opinto-ohjauksen asennetta ja henkilökohtaisen opinto-ohjelman toteutumista tulee määrätietoisesti kehittää kaikilla kouluasteilla ajatuksella, että työllistymisen on ensisijainen vaihtoehto ja eläke viimeinen vaihtoehto myös erityisen tuen tarpeessa olevalle nuorelle.

Tule mukaan porukkaani!

Tehdään yhdessä parempaa huomista! Jättämällä yhteystietosi ja terveisesi tämän sivuston kautta, pääset mukaan Pirjon tukiverkostoon ja saat ajankohtaista tietoa tapahtumista ja kuulumisia.

Otamme sinuun yhteyttä. Tervetuloa mukaan!

Kampanjatiimi

Kampanjapäällikkö

Marko Sivula
040-7318366
marko.sivula@gmail.com

Kampanjarahoitus

Juha Hirvonen
juha.hirvonen@supertel.fi
0400-632911

Voit tukea Pirjon kampanjaa Terve Huominen ry:n kautta.
Tilinumero FI82 5723 8120 2331 58

Viite 20190

Vaaliteemat

1. Kannustava perhepolitiikka

Kannustavalla perhepolitiikalla välitämme nuorille hyvän viestin: uskalla perustaa perhe, sillä me olemme tukenasi, jos tarvitset apua. Autamme sinua ja perhettäsi. Varhainen tuki rohkaisee perheen perustamiseen.

2. Työllistyminen koulutuksen ensisijainen tavoite

Työllistyminen on ensisijainen tavoite kaikessa opiskelupolitiikassa.

3. Turvallinen ympäristö

Yhteiskuntarauhaa edistetään oikeudenmukaisella politiikalla ja arvoilla, että ketään ei jätetä, että jokainen voisi kokea kuuluvansa joukkoon.

4. Syrjäytyneet, vammaiset ja ikäihmiset -sydämen asia

Politiikassa tulisi tehdä näkyväksi eri tavoin osattomien arki.

Sosiaalinen media