Siirry suoraan sisältöön

Turvallinen ja toimiva arkiympäristö

Blogi 1 TAMMIKKUU 2023

Yhteiskuntarauhaa edistetään oikeudenmukaisella politiikalla ja arvoilla, että ketään ei jätetä, että jokainen voisi kokea kuuluvansa joukkoon. Politiikkaa tulisi tehdä ajatuksella, että haluaa jättää Suomen ja koko maailman seuraavalle sukupolvelle vähintään yhtä hyvänä, mieluummin parempana puhuttiinpa ympäristöstä, kansakunnan yhtenäisyydestä, turvallisuudesta, työstä, hyvinvoinnista tai koulutuksesta.

Sukupolvien työ velvoittaa meitä kantamaan vastuun rauhan rakentamisesta. Oikeudenmukainen politiikka on hyvä lähtökohta rakentaa yhteiskuntarauhaa. Se lähtee ajatuksesta, että jokainen ihminen voi kokea olevansa tärkeä ja merkityksellinen, osallinen. Politiikan tekemisessä tuleekin edistää vuoropuhelua toisella tavalla ajattelevien kanssa siitä lähtökohdasta, että arvostaa ja kunnioittaa erilaisuutta. Kaikesta ei tarvitse olla samaa mieltä. Toisen ihmisen ja mielipiteen arvostaminen antaa kuitenkin hyvät edellytykset yhteistyön rakentamiseen niin kotimaassa kuin kansainvälisessä politiikassa. Yhteistyökumppaneiden löytäminen ja yhteiset tavoitteet edistävät rauhaa naapureiden ja kauempana asuvien ihmisten kanssa.

Suomella on osaamista ympäristöasioissa. Kansallisten ympäristöratkaisujen lisäksi voimme välittää osaamistamme ja edistää näin luontoarvojen kunnioittamista. Ilmastonmuutos saa meidät pohtimaan ja tekemään arjen ratkaisuja, joilla voimme hidastaa ilmaston lämpenemistä. Meidän tuleekin entistä päättäväisemmin tehdä yhteistyötä kestävien ratkaisujen löytämisessä ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi.