Pirjo

Olen mukana politiikassa rakentamassa Suomea, jossa on turvallista elää, hyvä perustaa perhe sekä mielekästä kasvattaa lapsia.

Haluan rakentaa Suomea, joka kannustaa tekemään työtä niin kotona, koulussa kuin kodin ulkopuolellakin. Jokainen työ on yhtä arvokasta. Olen mukana politiikassa rakentamassa Suomea, jossa virheistä otetaan oppia ja uskotaan tulevaisuuteen, jossa on hyvä yrittää.

Haluan tehdä näkyväksi myös sen kokemuksen äänen, joka kuuluu syrjäytyneiden nuorten, vanhusten, sairaiden, vammaisten, omaishoitajien ja eri tavoin osattomien arjesta. Olen politiikassa rakentamassa Suomea, jossa huolehditaan myös heikoimmista.

Arvoista puhuttelevin on inhimillisyys – ajatus siitä, että jokainen meistä on tärkeä. Olen mukana rakentamassa Suomea, jossa asiantuntijoita ovat arkeaan elävät ihmiset. He tietävät, mikä heidän elämässään on arvokasta ja puolustettavaa.

Olen saanut paljon syntyessäni Suomeen – maahan, jonka itsenäisyyden puolesta ukkini on taistellut. Tunnen, että sukupolvien työ velvoittaa meitä kantamaan vastuun rauhan rakentamisesta. Yhteiskuntarauhaa voimme edistää oikeudenmukaisella politiikalla ja arvoilla niin, että ketään ei jätetä, että jokainen voisi kokea kuuluvansa joukkoon.

Teen politiikka ajatuksella, että haluan jättää kotimaani ja maailman seuraavalle sukupolvelle vähintään yhtä hyvänä, mieluummin parempana puhuttiinpa ympäristöstä, kansakunnan yhtenäisyydestä, turvallisuudesta, työstä, hyvinvoinnista tai koulutuksesta.

Uskon, että löytyy parempia tapoja tehdä asioita. Se mitä tehdään, pitää tuntua oikealta. Haluan edistää vuoropuhelua toisella tavalla ajattelevien kanssa siitä lähtökohdasta, että arvostan ja kunnioitan erilaisuutta.

 

Polkuni yhteisten asioiden hoitamiseen

Lapsuuden kodissani puhuttiin paljon yhteisten asioiden hoitamisesta ja osallistuminen oli luonnollista. Jo pienenä tyttönä minusta oli mukava kuunnella aikuisten keskustelua arvoista ja päätöksenteosta. Innostuin lukemaan sanomalehtiä, joiden kautta pääsin seuraamaan yhteiskunnallista keskustelua kotisohvaa laajemmalta.

Synnyin Iisalmessa, kasvoin ja kävin kouluni Haapajärvellä ja Kempeleessä. Jo alakouluikäisenä olin mukana kerhotoiminnassa, jossa yhteisiä asioita pohdittiin lasten näkökulmasta. Perustin myös itse naapurin lapsille kerhoja, joissa puhuimme meitä lapsia kiinnostavista asioista. 

Lukion jälkeen opiskelin sairaanhoitajaksi ja erikoistuin lapsille.  Erikoissairaanhoitajan työtä tein mm. lasten teho-osastoilla. Hoitotyössä sain kokemuksen siitä, että elämä voi yllättää. Silloin perhe tarvitsee apua, jonka saaminen ei ole itsestäänselvyys.

Koulutukseltani olen terveydenhuollon maisteri ja terveysalan opettaja Oulun yliopistosta. Pääaineeni oli hoitotiede. Graduni tein pitkäaikaisesti sairaiden lasten vanhempien kokemuksista saamastaan hoidosta reumaa, diabetesta ja astmaa sairastavien lasten vanhempina. Myöhemmin sain rehtorin pätevyyden. Koulutuspäällikkönä, opettajana, asiantuntijana ja yrittäjänä olen kokenut sen, että oppiminen on elinikäistä.

Kuntavaaleissa 2004 minut valittiin ensimmäisen kerran Kempeleen kunnanvaltuustoon. Tehtävä tuntui vastuulliselta ja mieluisalta. Valtuustokausien aikana toimin mm. valtuuston 2. varapuheenjohtajana, lapsi -ja nuorisopoliittisen työryhmän puheenjohtajana, sosiaali- ja terveyslautakunnassa, resurssi- ja itsehallintovaliokunnassa, vammaisneuvostossa, asiantuntijana Kuntaliiton työryhmissä ja erilaisissa muissa ohjaus- ja luottamusmiestehtävissä.

Syksyllä 2018 olen mukana Lapsistrategian valmistelutyössä asiantuntijanäkemyksellä ja lisäksi Keskustan lapsi-ja perhepoliittisen ohjelmatyön valmistelussa syksystä 2018 alkaen. Keskustan Uudenmaan piirissä toimin Vantaan Keskustan kunnallisjärjestön johtokunnassa,  Keskustan Keski-Vantaan paikallisyhdistyksen johtokunnassa ja Keskustan naisjärjestön toiminnassa. Kodissamme Vantaalla olemme kokoontuneet keskustelemaan politiikkaa sekä vapaamuotoisesti, että virallisesti. Uudellamaalla osallistun myös Mannerheimin Lastensuojeluliiton, Lapsiperheiden etujärjestö ry:n, Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ry:n, Kehitysvammaisten tukiliiton sekä Hengitysliiton järjestötoimintaan.

Asioihin vaikuttaminen on minusta mukavaa. Harrastukseni ovat liittyneet vahvasti erityisen tuen tarpeessa olevien lasten, nuorten sekä heidän sisarustensa, vanhempiensa ja isovanhempiensa arkeen. Olen perustanut erityisen tuen tarpeessa olevien lasten, nuorten ja heidän vanhempiensa vertaisryhmiä yhteistyössä kuntien, seurakuntien, ammattikorkeakoulun, yliopiston, järjestöjen, yhdistysten ja eri yritysten kanssa. Keväällä 2012 sain tunnustuksen lasten ja nuorten parissa tekemästäni työstä presidentti Sauli Niinistöltä, Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan 1.lk mitalin kultaristein.

Harrastuksena kirjoittaminen on liittynyt vahvasti itseäni kiinnostaviin aiheisiin kuten vanhemmuuteen, äitiyteen, vertaisryhmätoimintaan, omaishoitajuuteen sekä erityistä tukea tarvitsevien lapsen ja nuoren arkeen.

 

Perheeni

Perheeseeni kuuluvat aviomies sekä 5 tyttöä ja 9 poikaa. Jo aikuistuneiden lasten lisäksi kotona Vantaalla elämäämme rikastuttavat kolme alaikäistä lasta sekä abiturientti ja armeijapoika. Aviopuoliso Urpo ja lapset ovat kannustaneet kansanedustajaehdokkaaksi ja heidän tukensa on ollut merkityksellistä alusta alkaen. Kansanedustajaehdokkuus on koko perheen yhteinen asia.

Kun sotilaat ovat lomalla, saamme nähdä ja kuulla, miten suomalainen haluaa tehdä työtä isänmaan hyväksi. Armeijakokemusta eletään koko perheellä. Arjen yhteiset ruokahetket, vapaat viikonloput ja lasten perheiden tapaamiset tuovat elämääni juurevuutta – lapset pitävät kiinni tärkeimmissä asioissa.

Vapaa-aikanani lenkkeilen luonnossa. Joskus innostumme perheen kanssa mittaamaan juoksukilometrejä tai juoksuaikoja. Joskus taas istumme porukalla olohuoneeseen ja juttelemme iltamyöhään nuorille tärkeistä asioista.

Perhe antaa minulle voimaa ja laaja-alaista näkemystä yhteisten asioiden hoitamiseen. Lapset opettavat erottamaan olennaisen epäolennaisesta ja tekemään sen, mikä kannattaa tehdä.

Kun katson kehitysvammaista poikaani – ajattelen, että elämä itsessään on arvokasta ja kunnioitettavaa, puolustettavaa.

Henkilötiedot

Nimi:
Pirjo Leena Luokkala

Syntymäaika:
9.6.1962

Perhe:
Mies Urpo Luokkala TM, rovasti.
Viisi tyttöä ja yhdeksän poikaa

Koulutus:

  • Terveydenhuollon maisteri, terveydenhuollon opettaja, Oulun yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, pääaine hoitotiede
  • Gradu: Pitkäaikaisesti sairaiden lasten vanhempien kokemuksia saamastaan hoidosta astmaa, diabetesta ja reumaa sairastavien lasten vanhempina
  • Opetushallinnon tutkinto eli rehtorin pätevyys, Opetushallitus Helsinki
  • Erikoissairaanhoitaja, Oulun Ammattikorkeakoulu

Tule mukaan porukkaani!

Tehdään yhdessä parempaa huomista! Jättämällä yhteystietosi ja terveisesi tämän sivuston kautta, pääset mukaan Pirjon tukiverkostoon ja saat ajankohtaista tietoa tapahtumista ja kuulumisia.

Otamme sinuun yhteyttä. Tervetuloa mukaan!

Kampanjatiimi

Kampanjapäällikkö

Marko Sivula
040-7318366
marko.sivula@gmail.com

Kampanjarahoitus

Juha Hirvonen
juha.hirvonen@supertel.fi
0400-632911

Voit tukea Pirjon kampanjaa Terve Huominen ry:n kautta.
Tilinumero FI82 5723 8120 2331 58

Viite 20190

Vaaliteemat

1. Kannustava perhepolitiikka

Kannustavalla perhepolitiikalla välitämme nuorille hyvän viestin: uskalla perustaa perhe, sillä me olemme tukenasi, jos tarvitset apua. Autamme sinua ja perhettäsi. Varhainen tuki rohkaisee perheen perustamiseen.

2. Työllistyminen koulutuksen ensisijainen tavoite

Työllistyminen on ensisijainen tavoite kaikessa opiskelupolitiikassa.

3. Turvallinen ympäristö

Yhteiskuntarauhaa edistetään oikeudenmukaisella politiikalla ja arvoilla, että ketään ei jätetä, että jokainen voisi kokea kuuluvansa joukkoon.

4. Syrjäytyneet, vammaiset ja ikäihmiset -sydämen asia

Politiikassa tulisi tehdä näkyväksi eri tavoin osattomien arki.

Sosiaalinen media