Sosiaali- ja terveysministeriöön – pyydettynä – tekemäni Lapsistrategia 2040:

Mitä lapsi tarvitsee?

Jokainen lapsi tarvitsee lähelleen aikuisen: äidin, isän tai muun huoltajan, joka pitää hänestä huolta, rakastaa, asettaa rajat ja valvoo rajojen noudattamista. Hän tarvitsee rinnalleen aikuisen, joka voi hoitaa aikuiselle kuuluvat arjen asiat kotona, vapaa-ajalla, päiväkodissa, koulussa ja työpaikalla. Aikuisen lisäksi jokainen lapsi tarvitsee ympärilleen turvallisen yhteiskunnan ja ympäristön, joissa elää.

Perusturvallinen lapsuus

Perusturvallisuus ja sen rakentaminen on Lapsistrategian keskeinen kysymys: miten yhteiskunta voi omilla toimillaan varmistaa sen, että myös 20 vuoden kuluttua lapsi voi kokea turvallisuuden tunnetta, aikuisen välittävää huolenpitoa, merkityksellisyyttä ja uskoa parempaan huomiseen? Perusturvallisuuden vahvistaminen kaikilla elämän osa-alueilla on kaikkien toimijoiden yhteisprojekti, ei vain sosiaali- ja terveysministeriön asia. Siksi lapsivaikutusten arviointia tulee systematisoida koskemaan kaikkea päätöksentekoa ja lapsivaikutusten arvioinnin tulosten tulee olla kunniapaikalla lapsia koskevia päätöksiä tehtäessä.

Ihmisen elämisen reunaehdot kuten perusturvallisuus ja sen kokeminen sekä ihmisyyteen liittyvät peruselintoiminnot eivät juurikaan tule muuttumaan perusolemukseltaan seuraavina 20 vuotena: perheitä perustetaan, lapset syntyvät, kasvavat, kehittyvät, syövät, leikkivät, oppivat, sairastavat, tarvitsevat aikuisen apua ja turvaa, kavereita ja tekemistä. Kaikki tuo tulee perustaa kestävän kehityksen kehykseen; terveellisen ympäristön tulee olla yhteinen, kansallinen ja kansainvälinen projekti.

Joustoja lapsen eduksi

Työelämään on saatava joustoja, jolloin erilaiset perheet voivat elää arkeaan tyydyttävällä tavalla; päivähoitoa on kehitettävä palvelemaan joustavasti myös ilta-ja yövuoroja tekeviä perheitä ja erityisesti yksinhuoltajaperheitä.

Luodaan elämään merkitystä

Kouluissa on siirryttävä tutor-toimintaan, jolloin samanikäiset kaverit tsemppaavat kavereitaan. Tutor-toiminta voi olla vahvasti jokaiseen oppiaineeseen ja -tuntiin liittyvä, normaali asia. Tutorit hyötyvät vuorovaikutustaitojen vahvistumisesta, mikä ennaltaehkäisee nuorten syrjäytymistä itsetunnon vahvistuessa merkityksellisen tekemisen kautta.

Lapsille on yhä luotava merkityksien maailmaa. Heillä on oltava toivo paremmasta.

Samasta aihepiiristä kirjoitti Sixten Korkman eilen 8.1.2019 Helsingin Sanomissa:
”Panostus lapsiin olisi ratkaisu edessä häämöttävään hyvinvointivaltion umpikujaan https://www.hs.fi/mielipide/art-2000005958147.html?share=2ba37e4b2c14f6930e2eb4022b82d0ff”

Tule mukaan porukkaani!

Tehdään yhdessä parempaa huomista! Jättämällä yhteystietosi ja terveisesi tämän sivuston kautta, pääset mukaan Pirjon tukiverkostoon ja saat ajankohtaista tietoa tapahtumista ja kuulumisia.

Otamme sinuun yhteyttä. Tervetuloa mukaan!

Kampanjatiimi

Kampanjapäällikkö

Marko Sivula
040-7318366
marko.sivula@gmail.com

Kampanjarahoitus

Juha Hirvonen
juha.hirvonen@supertel.fi
0400-632911

Voit tukea Pirjon kampanjaa Terve Huominen ry:n kautta.
Tilinumero FI82 5723 8120 2331 58

Viite 20190

Vaaliteemat

1. Kannustava perhepolitiikka

Kannustavalla perhepolitiikalla välitämme nuorille hyvän viestin: uskalla perustaa perhe, sillä me olemme tukenasi, jos tarvitset apua. Autamme sinua ja perhettäsi. Varhainen tuki rohkaisee perheen perustamiseen.

2. Työllistyminen koulutuksen ensisijainen tavoite

Työllistyminen on ensisijainen tavoite kaikessa opiskelupolitiikassa.

3. Turvallinen ympäristö

Yhteiskuntarauhaa edistetään oikeudenmukaisella politiikalla ja arvoilla, että ketään ei jätetä, että jokainen voisi kokea kuuluvansa joukkoon.

4. Syrjäytyneet, vammaiset ja ikäihmiset -sydämen asia

Politiikassa tulisi tehdä näkyväksi eri tavoin osattomien arki.

Sosiaalinen media