Suomea arvostetaan rauhan ja ihmisoikeuksien puolustajana kansainvälisesti. Maamme nähdään jo nyt lasten oikeuksien toteutumisen mallimaana.

Tulevana vuonna YK:n lasten oikeuksien sopimus täyttää kolmekymmentä vuotta. Samana vuonna EU-puheenjohtajakaudellaan Suomi voisi olla jälleen muutaman askeleen suurempi lasten oikeuksien mallimaa; yhä sodan keskelläkin olevien lasten puolustaja.

Tulevaisuudessa Suomi voisi ottaa käyttöön lapsivaikutusten arvioinnin kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa. Arviointi voi koskea esimerkiksi lainsäädäntöä, budjettia tai politiikka- ja
toimenpideohjelmia.

Suomi voisi toimia esimerkkinä muulle maailmalle siinä, kuinka lapset ja nuoret otetaan automaattisesti mukaan heitä koskevien uudistusten ja päätösten suunnitteluvaiheeseen. Myöhemmin heillä olisi mahdollisuus vaikuttaa sekä toimenpiteiden toteuttamiseen että toimenpiteiden aiheuttamien merkitysten arviointiin.

Lapsivaikutusten arviointi tulee ymmärtää prosessiluonteisena, jolloin eri vaiheissa tehdyt arvioinnit täydentävät toisiaan. Lasten näkemysten arvostaminen ja kuuleminen olisi kansainvälisestikin esimerkillistä, kun se olisi järjestelmällistä
ja kaiken toiminnan kattavaa. Tällöin lapset olisivat mukana arvioimassa toimenpiteiden vaikutuksia omaan elämäänsä kaikissa vaiheissa, eikä pelkästään vain suunnitteluvaiheessa.

Lapsivaikutusten arviointi vahvistaa lasten kuulemiseen ja
osallistumiseen liittyviä käytäntöjä. Se on myös kustannustehokasta,
sillä usein on huomattavasti helpompaa ja edullisempaa vaikuttaa valmisteilla olevaan suunnitteluun kuin korjata lasten kannalta vahingollisia seurauksia. Arvioinnilla voidaan turvata ja valvoa lapsen edun toteutumista kaikessa päätöksenteossa.

Eikö Suomi voisi siis tulevaisuudessa olla pioneerimaa lasten oikeuksien toteuttamisessa?

Tule mukaan porukkaani!

Tehdään yhdessä parempaa huomista! Jättämällä yhteystietosi ja terveisesi tämän sivuston kautta, pääset mukaan Pirjon tukiverkostoon ja saat ajankohtaista tietoa tapahtumista ja kuulumisia.

Otamme sinuun yhteyttä. Tervetuloa mukaan!

Kampanjatiimi

Kampanjapäällikkö

Marko Sivula
040-7318366
marko.sivula@gmail.com

Kampanjarahoitus

Juha Hirvonen
juha.hirvonen@supertel.fi
0400-632911

Voit tukea Pirjon kampanjaa Terve Huominen ry:n kautta.
Tilinumero FI82 5723 8120 2331 58

Viite 20190

Vaaliteemat

1. Kannustava perhepolitiikka

Kannustavalla perhepolitiikalla välitämme nuorille hyvän viestin: uskalla perustaa perhe, sillä me olemme tukenasi, jos tarvitset apua. Autamme sinua ja perhettäsi. Varhainen tuki rohkaisee perheen perustamiseen.

2. Työllistyminen koulutuksen ensisijainen tavoite

Työllistyminen on ensisijainen tavoite kaikessa opiskelupolitiikassa.

3. Turvallinen ympäristö

Yhteiskuntarauhaa edistetään oikeudenmukaisella politiikalla ja arvoilla, että ketään ei jätetä, että jokainen voisi kokea kuuluvansa joukkoon.

4. Syrjäytyneet, vammaiset ja ikäihmiset -sydämen asia

Politiikassa tulisi tehdä näkyväksi eri tavoin osattomien arki.

Sosiaalinen media