Otetaan käyttöön vähän hyödynnetty mahdollisuus ilmastotalkoissa: energia talteen ilmanvaihdosta.

Talvella näkee selvästi, miten lämmin ilma siirtyy kerrostalojen savupiipuista hengitysilmaan. Kovalla pakkasella taivaalle nousevat savuvanat, jotka saavat ajattelemaan ilmastonmuutoksen hillintää ja energian uusiokäyttöä: miten jo kertaalleen maksettu lämpöenergia saataisiin edelleen hyötykäyttöön? Millaisia säästöjä saataisiin poistoilman lämmön talteenotolla suurissa kaupungeissa, kymmenissä
tuhansissa kerrostaloissa, joissa ilmanvaihtopuhaltimet puhaltavat kalliisti maksetun energian taivaalle?

Säästöä lämmitysratkaisuilla

Monet vanhat kerrostalot saavat lämpönsä kaukolämpöverkon kautta. Näin on myös monissa pientaloissa varsinkin taajamissa ja kaupungeissa. Mielenkiintoista on omassa kotitaloudessa ollut huomata, kuinka lämmitysratkaisuilla voi säästää lämmityskuluissa. Aikaisemmassa, öljylämmitteisessä omakotitalossamme lämmitysenergian kustannukset olivat jopa viisi kertaa suuremmat kuin maalämpöä käyttävässä omakotitalossa, vaikka nykyisen asunnon neliömäärä on öljylämmitteistä kiinteistöä suurempi.

Maalämpö vaikuttaa energiatehokkaalta ja ympäristöystävälliseltä ratkaisulta. Herää väistämättä kysymys, miksi valtio ja kunnat eivät aktiivisesti ja ilmastoystävällisesti pyri luopumaan polttamiseen perustuvasta lämmöntuotannosta kaukolämpöyhtiöissään ja siirry pääsääntöisesti hyödyntämään maalämpöä ja mahdollisesti sen yhteydessä myös poistoilman lämmön talteenottoa. On kokemusperäisesti osoitettu, että tällaisilla ratkaisuilla voidaan kerrostaloissa säästää jopa 75 % ostettavasta lämmitysenergiasta, sillä suurin osa lämmitysenergiasta saadaan oman tontin kallioperästä tai muuten hukkaan menevästä poistoilman lämmöstä.

Ilmasto – yhteinen asia

Löytyykö vastaus siitä, että kaukolämpökeskukset takovat hyvää tulosta kuntien ja kaupunkien taseeseen? Kaukolämpöverkon rakentaminen aikanaan on maksanut paljon ja uuden lämmitysmuodon käyttöönotto vaatisi investointeja, joihin kaikki taloyhtiöt eivät ole valmiita. Mutta olisiko poistoilman mukana karkaavan energian talteenotto sittenkin pitkällä aikavälillä se kaikkein edullisin tapa säästää luontoa ja puolittaa kivihiilen polttaminen kaukolämpökeskuksissa?

Järki sanoisi, että kerran tuotettu energia tulisi hyödyntää yhä uudelleen. Voisivatko siis energiayhtiöt siirtyä uuteen aikaan, jossa investointikohteina olisikin asuinkerrostaloihin sijoitetut lämpöpumput? Lämpöpumppujen avulla kerättäisiin poistoilmasta ja
lämpökaivoista lämpöenergia talteen. Suomessa on ammattilaisia sekä
yrityksiä, joilla on runsaasti kokemusta ja huippuosaamista poistoilman lämmöntalteenoton ja maalämmön alalta.

Toimitaan tässäkin asiassa ripeästi, koska ilmastonlämpenemisen pysäyttäminen on meidän kaikkien yhteinen asia. Energian uusiokäyttö onnistuu suomalaisilta – myös kerrostaloissa.

Edelleen voi jäädä miettimään, mitkä ideologiset syyt ovat esteitä kivihiilen polttamisen vähentämisessä. Entä kuinka kivihiilen suhteellisen edullinen hinta korreloi muiden energiaratkaisujen hyödyntämisessä? Kenen intressi energian säästäminen on: kuluttajien vai energiayhtiöiden? Mihin energiatuotannon painopiste kannattaisi tulevaisuudessa sijoittaa – julkiseen energian yhteistuotantoon vai kiinteistökohtaisiksi tuotantoyksiköiksi?

 

Tule mukaan porukkaani!

Tehdään yhdessä parempaa huomista! Jättämällä yhteystietosi ja terveisesi tämän sivuston kautta, pääset mukaan Pirjon tukiverkostoon ja saat ajankohtaista tietoa tapahtumista ja kuulumisia.

Otamme sinuun yhteyttä. Tervetuloa mukaan!

Kampanjatiimi

Kampanjapäällikkö

Marko Sivula
040-7318366
marko.sivula@gmail.com

Kampanjarahoitus

Juha Hirvonen
juha.hirvonen@supertel.fi
0400-632911

Voit tukea Pirjon kampanjaa Terve Huominen ry:n kautta.
Tilinumero FI82 5723 8120 2331 58

Viite 20190

Vaaliteemat

1. Kannustava perhepolitiikka

Kannustavalla perhepolitiikalla välitämme nuorille hyvän viestin: uskalla perustaa perhe, sillä me olemme tukenasi, jos tarvitset apua. Autamme sinua ja perhettäsi. Varhainen tuki rohkaisee perheen perustamiseen.

2. Työllistyminen koulutuksen ensisijainen tavoite

Työllistyminen on ensisijainen tavoite kaikessa opiskelupolitiikassa.

3. Turvallinen ympäristö

Yhteiskuntarauhaa edistetään oikeudenmukaisella politiikalla ja arvoilla, että ketään ei jätetä, että jokainen voisi kokea kuuluvansa joukkoon.

4. Syrjäytyneet, vammaiset ja ikäihmiset -sydämen asia

Politiikassa tulisi tehdä näkyväksi eri tavoin osattomien arki.

Sosiaalinen media