Siirry suoraan sisältöön
Pirjo Luokkala
Kuvaaja: Tommi Halkosaari

Minulle tärkeitä asioita:

Edistän lapsi- ja perheystävällistä yhteiskuntaa

Äitiys- ja lastenneuvolaa tulee jatkossa kehittää matalan kynnyksen tuki- ja palvelumuotona. Kun jokainen perheenjäsen voi hyvin, vanhemmilla vapautuu positiivista energiaa tulevaisuuden suunnitteluun, lasten ja nuorten kasvattamiseen, työn tekemiseen, yrittämiseen ja osallistumiseen. Työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen tuleekin lähteä ajatuksesta, että vanhemmat tietävät, mikä heidän arjessaan on kulloinkin hyvä ratkaisu. 

Tuen nuorten hyvinvointia ja työllistymistä

Nuorten tukemisen paikkoja on kaikilla opiskeluasteilla lisättävä. Koulutus ei voi lähteä ajatuksesta, että kaikki 16-vuotiaat nuoret ovat itseohjautuvia. Jos ammattiin valmentavat opinnot etenevät aikataulussa, opintoetuuksien leikkaamiseen määriteltyä ansaitsemisen ylärajaa on hyvä korottaa. 

Henkilökohtaisen opinto-ohjelman toteutumista tulee kehittää myös ajatuksella, että työllistyminen on ensisijainen vaihtoehto myös erityisen tuen tarpeessa olevalle.

Puolustan vanhusten, vammaisten ja omaishoitajien oikeuksia.

Sosiaalietuuksien uudistustyössä suuntana tulee olla asenne, jossa terveyden ylläpitäminen ja vahvistaminen sekä yhdessä toisten kanssa tekeminen on keskiössä. Politiikassa on tehtävä näkyväksi ääni, joka kuuluu vanhusten, sairaiden, vammaisten, omaishoitajien ja eri tavoin osattomien arjesta. 

Monia terveysongelmia voidaan välttää hyvällä valistustyöllä. Terveyskasvatuksen määrää tulee merkittävästi lisätä kaikilla elämänaloilla. 

Seuraa ajankohtaisia vaalikuulumisia facebook-sivullani:

https://www.facebook.com/pirjoleenaluokkala/

Kuvaaja: Tommi Halkosaari

Tue Pirjo Luokkalan vaalikampanjaa lahjoittamalla tukiyhdistyksen tilille:

Saaja: Valoa arkeen ry
Tilinumero: FI95 4260 0010 4297 82

MobilePay: 70285